01

ფოტოგრაფიის პოპულარიზაცია

ფოტოგრაფიისა და ვიზუალური ხელოვნების სფეროში გამოცდილების გაზიარებისა და ამ სფეროს პოპულარიზაციის კიდევ უფრო გაზრდის მიზნით, ფოტომოყვარულთა საზოგადოების მოწვევით, პროფესიონალი ფოტოგრაფები რეგულარულად ჩაატარებენ საჯარო ლექციებს, სემინარებს, მასტერკლასებს და გადაღებებს. კლუბის წევრობა შეუძლია ყველა დაინტერესებულ პირს თუ არის პროფესიონალი ფოტოგრაფი ან, უბრალოდ, უყვარსფოტოგრაფია. იზიარებს ორგანიზაციის ხედვებს და მიზნებს

02

კონკურსებსა და გამოფენების მოწყობა

გორელ ფოტოგრაფთა კლუბი პერიოდულად ორგანიზებას უწევს კონკურსებს,  მოაწყოს მუდმივმოქმედი საგამოფენო სივრცე, სადაც ხელოვნების ყველა ტიპის ნიმუშის განთავსებაა შესაძლებელი. (ფოტოები, სახვითი ხელოვნების ნიმუშები, ვიდეო ინსტალაციები და ა.შ.). გამოფენის მოწყობის მსურველებს შეუძლიათ საგამოფენო პროექტის მოკლე აღწერილობით მოგვმართონ, რის შემდგომას შესაძლებელია გამოფენის დაგეგმვა-განხორციელება .

03

სემინარების, ტრენინგების, მასტერკლასებისა და ვორქშოპების ორგანიზება

გორელ ფოტოგრაფთა კლუბი ხელოვნების სახლში მასპინძლობს და ორგანიზებას უწევს ტრენინგ-სემინარებს ახალგაზრდების არაფორმალური განათლების ხელშეწყობის მიზნით. სადისკუსიო სივრცე ასევე გამოიყენება ინტერესთა ჯგუფების საქმიანობისთვის.

 

პროექტები და ღონისძიებები

პროქეტი ალტერ-space, პროექტში ჩართული არიან მოსწავლეები გორის საჯარო სკოლებიდან და მათ აქვთ შესაძლებლობა დაეუფლონ პროფესიულ უნარ-ჩვევებს ფოტოგრაფიასა და მულტიმედია ჟურნალისტიკაში, გარდა ამისა, გაეცნონ ადამიანის უფლებებს კინოხელოვნების გამოყენებით.

პროექტი ხორციელდება “სკოლის, საზოგადოებისა და პოლიციის თანამშრომლობის პროგრამის” (SCOPE) ფარგლებში

SCOPE პროგრამას ახორციელებს ორგანიზაცია PH International-ი ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის ანტინარკოტიკულ და სამართალდამცავ ორგანოებთან ურთიერთობის საერთაშორისო ბიუროს (INL) ფინანსური მხარდაჭერით.

პროექტი „ხელოვნების სახლი“. პროექტის ფარგლებში მოძიებულ იქნა ქალაქ გორის ტერიტორიაზე გორის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული დაზიანებული შენობა რომელიც მოლაპარაკებების შედეგად უზუფრუქტის წესით გადაეცა გორელ ფოტოგრაფთა კლუბს. ამ ეტაპზე მიმდინარეობს სარეაბილიტაციო სამუშაოები აღნიშნულ შენობაში ხელოვნების სახლის მოსაწყობად, ხელოვნების სახლი გააერთიანებს მუდმივმოქმედ საგამოფენო სივრცეს, არტ სტუდიასა და დარბაზს საჯარო ლექციებისთვის.  ხელოვნების სახლი ასევე იქნება საგნმანათლებლო სივრცე, სადაც ახალგაზრდებს  შესაძლებლობა ექნებათ დაესწრონ ლექციებს  თანამედროვე ხელოვნების   შესახებ, მონაწილეობა მიიღონ სემინარებში, კონკურსებსა და გამოფენებში, შექმნან ინტერესთა კლუბები, რომლებიც მიმართული იქნება ქალაქში კულტურული ცხოვრების გამრავალფეროვნებისკენ.

საქართველოს ოლიმპიური ნაკრების მხარდამჭერი ფოტოსესია. ფოტოსესია ორგანიზებულ იქნა გორის ახალგაზრდული მოძრაობა "დროა"ს, გორის მუნიციპალიტეტის მერიის  და გორის მუნიციპალიტეტის მერიის მოსწავლე ახალგაზრდობის კულტურულ საგანმანათლებლო ცენტრის მხარდაჭერით

ფოტოგრაფიის საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი ფოტოსესია. ფოტოსესია გორის გიორგი ერისთავის სახელობის  დრამატული თეატრის მხარდაჭერით გაიმართა.
პროექტი „ხელოვნება ქუჩაში“, რომლის ფარგლებშიც იმართება გორელ ფოტოგრაფთა კლუბის წევრთა ფოტოპროექცია გორში მდებარე შენობების ფასადებზე.
დაუნის სინდრომის საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი  ფოტოსესია- პროექტი ორგანიზებულ იქნა "ტოლერანტობის, სამოქალაქო ცნობიერებისა და ინტეგრაციის მხარდაჭერის პროგრამის" [PITA] ფარგლებში, რომელიც ხორციელდება საქართველოს გაეროს ასოციაციის (UNAG) მიერ, აშშ-ს საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) ფინანსური მხარდაჭერით.
ფოტოპროექტი „სუფთა და უსაფრთხო ქალაქი“-პროექტი ორგანიზებულ იქნა გორის ახალგაზრდული მოძრაობა "დროა"-სათან ერთად

ფოტოპროექტი „ძლიერი ქალი - ძლიერი ქვეყანა“ გენდერული  ნიშნით ძალადობის წინააღმდეგ მიმართული კვირეულის ფარგლებში-     პროექტი  ორგანიზებულ იქნა "ტოლერანტობის, სამოქალაქო ცნობიერებისა და ინტეგრაციის მხარდაჭერის პროგრამის" [PITA] ფარგლებში, რომელიც ხორციელდება საქართველოს გაეროს ასოციაციის (UNAG) მიერ, აშშ-ს საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) ფინანსური მხარდაჭერით.

ფოტოგრაფიის საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი ფოტოსესია. ფოტოსესია გორის გიორგი ერისთავის სახელობის  დრამატული თეატრის მხარდაჭერით გაიმართა

G & P გორელ ფოტოგრაფთა კლუბი

ორგანიზაციის დასახელება: ააიპ გორელ ფოტოგრაფთა კლუბი მისამართი: საქართველო, გორი, გურამიშვილის ქ. №5 ტელ: +995 598183674 საიდენტიფიკაციო კოდი: 417887228 ელ. ფოსტა: goriphotographers@gmail.com .

 

 

„გორელ ფოტოგრაფთა კლუბი“ არის ნებაყოფლობით წევრობაზე დაფუძნებული არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი, რომლის მთავარი მიზანიც არის გორში ხელოვნების განვითარების ხელშეწყობა.

ორგანიზაცია ქალაქ გორში, საინიციატივო ჯგუფის მიერ 2013 წელს დაფუძნდა და საკუთარი მიზნების მისაღწევად, დაფუძნების დღიდან ახორციელებს სხვადასხვა პროექტებსა და აქტივობებს.

 

კლუბის  საქმიანობის  მიზნებია :

  • ფოტოგრაფიის მოყვარულთა გაერთიანება;
  • ფოტოგრაფიის პოპულარიზაცია;
  • ქალაქ გორში  სამოყვარულო  და  პროფესიონალური  ფოტოგრაფიის  განვითარების ხელშეწყობა;
  • ფოტოგრაფიის განვითარების ხელშემწყობი ღონისძიებების დაგეგმვა და განხორციელება;
  • ფოტოგრაფიასთან დაკავშირებით პერიოდიკის გამოცემა;
  • ხელოვნების სხვა დარგების პოპულარიზაცია;
  • ახალგაზრდა ხელოვანთა ხელშეწყობ;
  • არაფორმალური განათლების ხელშეწყობა

 გორელ ფოტოგრაფთა კლუბის მისია

ქალაქ გორში სამოყვარულო და პროფესიონალური ფოტოგრაფიის განვითარების ხელშეწყობა ფოტოგრაფიის პოპულარიზაციის და ფოტოგრაფიის მოყვარულთა გაერთიანების გზით.

 

 

ორგანიზაციის სტრუქტურა

 

             

თავმჯდომარე:       ოთარ გვრიტიშვილი

გამგეობის წევრები:  გიორგი აბრამიძე, ლიკა თომაშვილი, ნიკა სომხიშვილი,

სამიზნე ჯგუფი

გორელ ფოტოგრაფთა კლუბის სამიზნე ჯგუფი არის ქალაქ გორში მცხოვრები ხელოვნებით დაინტერესებული ადამიანები. შესაბამისად ორგანიზაციის მიერ განხორციელებული აქტივობები ამ სამიზნე ჯგუფის ინტერესებიდან და საჭიროებებიდან გამომდინარეობს.

გორელ ფოტოგრაფთა კლუბის საქმიანობების ძირითადი მიმართულებებია:

ა)ფოტოგრაფიის პოპულარიზაცია და  დაინტერესებულ პირთა აქტიური ჩართულობის ხელშეწყობა;

ბ) ხელოვნების სხვა დარგების პოპულარიაზაცია და ხელშეწყობა;

გ) კონკურსებსა და გამოფენების მოწყობა;

დ) სემინარების, ტრენინგების, მასტერკლასებისა და ვორქშოპების ორგანიზება;

ე) თანამშრომლობა მსგავსი საქმიანობის მქონე ორგანიზაციებთან;

 

G & P გორელ ფოტოგრაფთა კლუბი

 

 
 
 

 

 

ოთო გვრიტიშვილი

ფოტოგრაფი & ორგანიზაციის ხელმძღვანელი

გორელ ფოტოგრაფთა კლუბი მუდმივ განვითარებაზეა ორიენტირებული. აქტივობები და პროექტები, რომელსაც ჩვენს გუნდთან ერთად ვგეგმავთ არის რეგიონში კულტურის განვითარების და არაფორმალური განათლების ხელშემწყობი.

ოთო გვრიტიშვილი

ფოტოგრაფი. ორგანიზაციის ხელმძღვანელი

ნიკა სომხიშვილი

არტ მენეჯერი & ფოტოგრაფი

გორელ ფოტოგრაფთა კლუბი მუდმივ განვითარებაზეა ორიენტირებული. აქტივობები და პროექტები, რომელსაც ჩვენს გუნდთან ერთად ვგეგმავთ არის რეგიონში კულტურის განვითარების და არაფორმალური განათლების ხელშემწყობი..

ნიკა სომხიშვილი

არტ მენეჯერი & ფოტოგრაფი

გიორგი აბრამიძე

ფოტოგრაფი

გორელ ფოტოგრაფთა კლუბი მუდმივ განვითარებაზეა ორიენტირებული. აქტივობები და პროექტები, რომელსაც ჩვენს გუნდთან ერთად ვგეგმავთ არის რეგიონში კულტურის განვითარების და არაფორმალური განათლების ხელშემწყობი.

გიორგი აბრამიძე

ფოტოგრაფი

მარიამ თოფჩიშვილი

ფოტოგრაფი & ფანდრაიზერი

„გორელ ფოტოგრაფთა კლუბი“ არის ნებაყოფლობით წევრობაზე დაფუძნებული არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი, რომლის მთავარი მიზანიც არის გორში ხელოვნების განვითარების ხელშეწყობა.

მარიამ თოფჩიშვილი

ფოტოგრაფი & ფანდრაიზერი

ანა ბარჯაძე

ფოტოგრაფი & რეჟისორი

„გორელ ფოტოგრაფთა კლუბი“ არის ნებაყოფლობით წევრობაზე დაფუძნებული არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი, რომლის მთავარი მიზანიც არის გორში ხელოვნების განვითარების ხელშეწყობა.

ანა ბარჯაძე

ფოტოგრაფი & რეჟისორი

თინა ციცვიძე

ფოტოგრაფი

„გორელ ფოტოგრაფთა კლუბი“ არის ნებაყოფლობით წევრობაზე დაფუძნებული არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი, რომლის მთავარი მიზანიც არის გორში ხელოვნების განვითარების ხელშეწყობა.

თინა ციცვიძე

ფოტოგრაფი

 

 

ლევან ახალკაცი

ფოტოგრაფი

გორელ ფოტოგრაფთა კლუბი მუდმივ განვითარებაზეა ორიენტირებული. აქტივობები და პროექტები, რომელსაც ჩვენს გუნდთან ერთად ვგეგმავთ არის რეგიონში კულტურის განვითარების და არაფორმალური განათლების ხელშემწყობი.

ლევან ახალკაცი

ფოტოგრაფი.

კახაბერ ქარელიძე

ფოტოგრაფი

გორელ ფოტოგრაფთა კლუბი მუდმივ განვითარებაზეა ორიენტირებული. აქტივობები და პროექტები, რომელსაც ჩვენს გუნდთან ერთად ვგეგმავთ არის რეგიონში კულტურის განვითარების და არაფორმალური განათლების ხელშემწყობი..

კახაბერ ქარელიძე

ფოტოგრაფი

ზურა ხომერიკი

ფოტოგრაფი

გორელ ფოტოგრაფთა კლუბი მუდმივ განვითარებაზეა ორიენტირებული. აქტივობები და პროექტები, რომელსაც ჩვენს გუნდთან ერთად ვგეგმავთ არის რეგიონში კულტურის განვითარების და არაფორმალური განათლების ხელშემწყობი.

ზურა ხომერიკი

ფოტოგრაფი

თათა საბაშვილი

ფოტოგრაფი

„გორელ ფოტოგრაფთა კლუბი“ არის ნებაყოფლობით წევრობაზე დაფუძნებული არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი, რომლის მთავარი მიზანიც არის გორში ხელოვნების განვითარების ხელშეწყობა.

თათა საბაშვილი

ფოტოგრაფი

თამარ ტაველიძე

ფოტოგრაფი

„გორელ ფოტოგრაფთა კლუბი“ არის ნებაყოფლობით წევრობაზე დაფუძნებული არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი, რომლის მთავარი მიზანიც არის გორში ხელოვნების განვითარების ხელშეწყობა.

თამარ ტაველიძე

ფოტოგრაფი

თამარ შოშიტაშვილი

ფოტოგრაფი

„გორელ ფოტოგრაფთა კლუბი“ არის ნებაყოფლობით წევრობაზე დაფუძნებული არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი, რომლის მთავარი მიზანიც არის გორში ხელოვნების განვითარების ხელშეწყობა.

თამარ შოშიტაშვილი

ფოტოგრაფი

 

თინა კარელიძე

ფოტოგრაფი

გორელ ფოტოგრაფთა კლუბი მუდმივ განვითარებაზეა ორიენტირებული. აქტივობები და პროექტები, რომელსაც ჩვენს გუნდთან ერთად ვგეგმავთ არის რეგიონში კულტურის განვითარების და არაფორმალური განათლების ხელშემწყობი.

თინა კარელიძე

ფოტოგრაფი

ლუკა ბედოშვილი

რეჟისორი & ფოტოგრაფი

გორელ ფოტოგრაფთა კლუბი მუდმივ განვითარებაზეა ორიენტირებული. აქტივობები და პროექტები, რომელსაც ჩვენს გუნდთან ერთად ვგეგმავთ არის რეგიონში კულტურის განვითარების და არაფორმალური განათლების ხელშემწყობი..

ლუკა ბედოშვილი

რეჟისორი & ფოტოგრაფი

ტატო წიქარიძე

ფოტოგრაფი

გორელ ფოტოგრაფთა კლუბი მუდმივ განვითარებაზეა ორიენტირებული. აქტივობები და პროექტები, რომელსაც ჩვენს გუნდთან ერთად ვგეგმავთ არის რეგიონში კულტურის განვითარების და არაფორმალური განათლების ხელშემწყობი.

ტატო წიქარიძე

ფოტოგრაფი

მარიამ შალამბერიძე

ფოტოგრაფი

„გორელ ფოტოგრაფთა კლუბი“ არის ნებაყოფლობით წევრობაზე დაფუძნებული არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი, რომლის მთავარი მიზანიც არის გორში ხელოვნების განვითარების ხელშეწყობა.

მარიამ შალამბერიძე

ფოტოგრაფი & ფანდრაიზერი

ნუცა ლომსაძე

ფოტოგრაფი

„გორელ ფოტოგრაფთა კლუბი“ არის ნებაყოფლობით წევრობაზე დაფუძნებული არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი, რომლის მთავარი მიზანიც არის გორში ხელოვნების განვითარების ხელშეწყობა.

ნუცა ლომსაძე

ფოტოგრაფი