ფოტოპროექტი „ძლიერი ქალი - ძლიერი ქვეყანა“

პროექტები კვირა, 20 დეკემბერი 2015 08:31

ფოტოპროექტი „ძლიერი ქალი - ძლიერი ქვეყანა“ გენდერული  ნიშნით ძალადობის წინააღმდეგ მიმართული კვირეულის ფარგლებში-     პროექტი  ორგანიზებულ იქნა "ტოლერანტობის, სამოქალაქო ცნობიერებისა და ინტეგრაციის მხარდაჭერის პროგრამის" [PITA] ფარგლებში, რომელიც ხორციელდება საქართველოს გაეროს ასოციაციის (UNAG) მიერ, აშშ-ს საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) ფინანსური მხარდაჭერით.

Image Gallery